realizuje projekt Opracowanie technologii odzysku łupków przywęglowych do jednoczesnej produkcji metakaolinu i kruszyw drogowo budowlanych z dodatkowym odzyskiem energii