RONENBERGER Ltd

FCB „RONENBERGER” LTD -TOMASZ RONCZOSZEK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „          Optymalizacja procesów biznesowych w firmie poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych.”.

Projekt polega na optymalizacji procesów biznesowych w firmie poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w głównych obszarach jej działalności (tj. świadczenia usług, sprzedaży, zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem jakości, planowania i kontroli). W wyniku jego realizacji firma zakupi i wdroży dwa typy innowacyjnych systemów TIK (poziom innowacji: skala kraju i świata do 3 lat dla poszczególnych systemów). Ponadto efektem opisywanej inwestycji będzie wprowadzenie do oferty firmy ulepszonej usługi w zakresie realizacji robót ziemnych (w tym wykopów i warstw nasypowych), wejście na nowy rynek zbytu w ujęciu terytorialny oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 2 osoby (1,5 etatu). Realizacja projektu w sposób kompleksowy wpłynie na elementy optymalizacji zasobów (wzrost efektywności i wydajności ich wykorzystania), wzrost poziomu automatyzacji realizowanych procesów oraz wysoką precyzję świadczenia ulepszonej usługi.

Wartość projektu: 1 363 578,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 498 870,00 PLN

Firma FCB „RONENBERGER” LTD -TOMASZ RONCZOSZEK zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Optymalizacja procesów biznesowych w firmie poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych.”.

Projekt polegał na optymalizacji procesów biznesowych w firmie poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w głównych obszarach jej działalności (tj. świadczenia usług, sprzedaży, zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem jakości, planowania i kontroli). W wyniku jego realizacji firma zakupiła i wdrożyła dwa typy innowacyjnych systemów TIK (poziom innowacji: skala kraju i świata do 3 lat dla poszczególnych systemów). Ponadto efektem opisywanej inwestycji było wprowadzenie do oferty firmy ulepszonej usługi w zakresie realizacji robót ziemnych (w tym wykopów i warstw nasypowych), wejście na nowy rynek zbytu w ujęciu terytorialny oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 2 osoby (1,5 etatu). Realizacja projektu w sposób kompleksowy wpłynęła na elementy optymalizacji zasobów (wzrost efektywności i wydajności ich wykorzystania), wzrost poziomu automatyzacji realizowanych procesów oraz wysoką precyzję świadczenia ulepszonej usługi. 

Wartość projektu: 1 363 578,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 498 870,00 PLN